Riksteatern Vilja Produktion

Välkommen till Riksteatern Vilja Produktion!

Vi är en nystartad riksteaterförening i Mölndals kommun.
Vårt syfte är att arrangera scenkonstproduktioner för barn, unga vuxna och vuxna.
Vi vill arrangera scenkonst som engagerar, roar och skapar möjligheter.

Följ oss gärna på Facebook (Riksteatern Vilja Produktion) och Instagram (@viljaproduktion)!